Vyhledávání

Citáty

" "

Procesor

Autor Lukáš Voříšek

Procesor (Central Processing Unit) je základní součástí počítače. Je to integrovaný obvod o velmi vysokém stupni integrace (desítky miliónů součástek na čipu), osazený v pouzdře. Procesor vykonává strojový kód spuštěných aplikací, matematické výpočty a podílí se na řízení dalších částí počítače. V dnešní době se procesor zapojuje do patice nazývané Socket. Mají tvar čtverce, po jehož obvodu jsou umístěny v několika řadách vývody. Tyto patice se také pro různé procesory liší a kvůli tomu není možné volně měnit procesor. V dobách minulých se ještě vyráběly procesory do patice Slot a ty měly tvar rozšiřující karty.

Základním parametrem procesoru je jeho výkon. Ten je ovlivněn mnoha činiteli, z nichž nejvýznamnější je pracovní frekvence, která se udává v GHz. Tato hodnota značí, kolik instrukčních cyklů je procesor schopen vykonat za 1 vteřinu. Je dobré poznamenat, že 1 instrukční cyklus není shodný s instrukcí. Naprostá většina instrukcí je příliš složitá na to, aby mohla být vykonána v 1 instrukčním cyklu a proto je rozložena na dílčí operace. Například instrukce sčítání dvou čísel zabere 4 cykly. Dalšími faktory ovlivňujícími výkon procesoru je například velikost paměti cache, nebo počet aritmeticko-logických jednotek (ALU) vykonávajících matematické operace.

Součásti procesoru

  • Řadič - řídicí jednotka, která zajišťuje řízení jednotlivých částí procesoru dle prováděných strojových instrukcí (dekódování, načítání operandů instrukcí, ukládání výsledků zpracování instrukcí).
  • Sada registrů pro uchování operandů a mezivýsledků - přístup k registrům je mnohem rychlejší než přístup do operační paměti připojené k procesoru pomocí sběrnice. Registry dělíme na obecné a řídící. Bitová šířka registrů je jednou ze základních charakteristik procesoru.
  • ALU - provádí aritmetické a logické operace, v 1 procesoru jich může být i více
  • FPU - (Floating Point Unit) matematický koprocesor, která provádí operace v plovoucí řadové čárce
    Cache - vyrovnávací paměť, do které se ukládají kopie dat přečtených z operační paměti, tímto způsobem se zvyšuje propustnost dat mezi procesorem a operační paměti.

Cache paměť je často trojstupňová a označuje se L1, L2, L3.

L1 - paměť malé kapacity a stejné rychlosti jako procesor, je přímo v CPU
L2 - větší, ale pomalejší, je mezi operační pamětí a CPU
L3 - paměť společná pro všechny jádra o velikosti několika Mb

Velikost a rychlost paměti cache se různí podle výrobce a je jedním z hlavních parametrů ovlivňujících výkon a cenu CPU.

Dále obsahuje další rozsáhlé funkční bloky, které z ortodoxního hlediska nejsou součástí procesoru. Proto vznikl pojem "jádro procesoru", aby bylo možné rozlišit mezi vlastním procesorem a integrovanými periferními obvody. Vzhledem k současné vysoké integraci tak často dochází k rozmazávání hranice mezi pojmem mikroprocesor a mikropočítač. Příkladem je "systém na čipu" (SoC - system on chip). Jde o integrované obvody, které obsahují kromě vlastního procesoru i další subsystémy, např. pro zpracování grafiky, zvuku či připojení periferií (ty jsou v osobních počítačích obvykle v chipsetu, nebo na samostatných kartách). SoC se používají například v PDA, herních konzolích, domácí elektronice nebo v mobilních telefonech.

Základní parametry:


Parametr

Popis

Jednotka

běžný rozsah

Rychlost jádra

Počet operací provedených za jednu sekundu

MIPS (milonů operací za sekundu)

0 – 3400 MIPS (v budoucnu i více)

Šířka slova

Maximální bitová šířka operandů instrukcí

bit

4 – 128

Počet jader

Počet a typ jader integrovaných v procesoru

číslo

1 – 12

Počet instrukčních kanálů

Maximální počet instrukcí proveditelných jedním jádrem v jednom taktu procesoru

číslo

1 – 4

Efektivita strojového kódu

počet instrukcí potřebných pro provádění běžných operací

např. počet Dhrystone na MIPS

?

Výkon FPU

Přítomnost FPU/počet základních operací v jednoduché nebo dvojnásobné přesnosti, které zvládne provést jednotka FPU

MFLOPS (megaflops)

až desítky GFLOPS (gigaflops), podle architektury a počtu FPU

Šířka externí datové sběrnice

Maximální počet bitů, které je možné během jediné operace přenést z (do) čipu

bit

8 – 64

Frekvence datové sběrnice (FSB)

Maximální frekvence přístupu do externí paměti RAM

MHz

stovky MHz

Interní paměť cache

Kapacita rychlé interní vyrovnávací paměti integrované přímo na čipu procesoru

Byte

i několik MiB

Velikost adresovatelné paměti

Velikost externí paměti, kterou je procesor schopen přímo používat

Byte

u 80x86 4 GiB i více

4 května 2011

Napište námUžitečné odkazy

Stránky nejsou kompatibilní s Internet Explorer v 7 a nižší.

© copyright 2011 Kotomi a.s.
Design by: All Valid CSS | XHTML