modem periferie myš skener repro repro zdroj disk mechanika monitor case Zakladni deska bez periferii ram a sloty grafika procesor patice, čipset

Vyhledávání

Citáty

" "

Základní deska

Autor Václav Ptáčník

Základní deska (motherboard) je základ většiny počítačů. Jejím hlavním účelem je spojit jednotlivé kusy hardwaru do 1 celku a poskytnout jim přísun napětí. Postup času se do základní desky začaly integrovat některé kusy hardwaru, které byly předtím zvlášť (zvuková karta, síťová karta, ...).

Typický motherboard umožňuje připojení procesoru a paměti RAM. Další komponenty se připojují pomocí sběrnic a konektorů. Taky na ní najdeme paměť ROM, na které je uložen BIOS.

Nejdůležitější integrované obvody jsou zakomponované v čipové sadě (chipset). Jedná se buď o jeden čip, nebo dva (northbridge a southbridge). Typ čipové sady určuje jaký procesor a paměť bude možné připojit k PC.

...

Více 4 května 2011


Procesor

Autor Lukáš Voříšek

Procesor (Central Processing Unit) je základní součástí počítače. Je to integrovaný obvod o velmi vysokém stupni integrace (desítky miliónů součástek na čipu), osazený v pouzdře. Procesor vykonává strojový kód spuštěných aplikací, matematické výpočty a podílí se na řízení dalších částí počítače.

V dnešní době se procesor zapojuje do patice nazývané Socket. Mají tvar čtverce, po jehož obvodu jsou umístěny v několika řadách vývody. Tyto patice se také pro různé procesory liší a kvůli tomu není možné volně měnit procesor. V dobách minulých se ještě vyráběly procesory do patice Slot a ty měly tvar rozšiřující karty.

...

Více 4 května 2011


Operační paměť

Autor Michal Tenkrát

Operační paměť je volatilní vnitřní elektronická paměť počítače typu RWM-RAM, určená pro dočasné uložení dat a spouštěného programového kódu. Tato paměť má obvykle rychlejší přístup než vnější paměť (pevný disk). Tuto paměť může procesor adresovat přímo, pomocí podpory ve své instrukční síti. Strojové instrukce jsou adresovány pomocí instrukčního ukazatele a k datům se obvykle přistupuje pomocí adresace prvku paměti hodnotou uloženou v registru procesoru nebo je adresa dat součástí strojové instrukce.

Operační paměť je spojena s procesorem pomocí sběrnice, obvykle se mezi procesor a operační paměť vkládá rychlá vyrovnávací paměť typu cache, neboli paměť, která je přímo přístupná procesoru. Operační paměť je určená pro uchovávání kódu programů respektive procesů spolu s mezivýsledky a výsledky jejich činnosti.

...

Více 4 května 2011


Grafická karta

Autor Ondřej Košťál

Grafická karta se stará o zobrazení obrazu na monitoru, či jakémkoliv jiném zobrazovacím zařízení k ní připojené. V dnešní době jsou výkonné grafické karty připojovány přes sběrnici (PCI-Express ×16), ale můžou být i integrované přímo v základní desce na severním můstku či rovnou v procesoru. Pak se nazývají IGP, ale grafiky mají mnohem nižší výkon.

Grafické karty jsou čím dál tím složitější a výkonnější, mají vlastní mikroprocesor (GPU), paměti i sběrnice. V dnešní době se používá 40nm výrobní proces a v největším grafickém jádře nalezneme 3 miliardy tranzistorů.

...

Více 4 května 2011


Zdroj

Autor Václav Ptáčník

Napájecí zdroj počítače (PSU - Power Supply Unit)slouží k převedení napětí ze sítě na nízké napětí potřebné pro PC komponenty. Nejčastěji se dodávají zdroje typu ATX. Povolení nebo zakázání napájení komponent a další funkce (pohotovostní režim atd.) jsou dělány přes základní desku.

V PC se ke zdroji připojují následující komponenty: základní deska, pevné disky, grafická karta, aktivní chladiče, optické a jiné mechaniky a další (speciální moduly, podsvícení, …), Všechny ostatní komponenty dostávají napětí nepřímo ze základní desky.

...

Více 4 května 2011


Pevný disk

Autor Ondřej Košťál

Pevné disky (HDD) jsou média pro uchování dat s vysokou kapacitou záznamu. Pevný disk je standardní součástí každého PC. Má velkou kapacitu, avšak malou rychlost. Proto slouží k odkládání informací, s nimiž počítač zrovna nepracuje. Informace zde zůstávají i po vypnutí počítače.

Jedná se o pevně uzavřenou nepřenosnou jednotku. Uvnitř této jednotky se nachází několik nad sebou umístěných rotujících kotoučů (plotny). Tyto plotny se otáčejí po celou dobu, kdy je pevný disk připojen ke zdroji elektrického napájení nezávisle na tom, zda se z něj čte nebo zapisuje.

Díky otáčení ploten se v okolí disků vytváří tenká vzduchová vrstva, na níž se pohybují čtecí/zapisovací hlavy. Vzdálenost hlav od disku je asi 0,3 až 0,6 mikronu. Kapacita disků se v současnosti pohybuje od stovek až po tisícovky GB (max. 3TB disk kde 1TB/ plotna).

...

Více 4 května 2011


Monitor

Autor Michal Tenkrát

Monitor je základní výstupní zařízení sloužící k zobrazení obrazu. U PC je propojen s grafickou kartou, ale může být propojen i s jinými zařízeními, nebo přímo integrován do nich (PDA). Signál je přenášen buď analogově, nebo digitálně. Monitory můžeme podle použitých technologií rozdělit do několika skupin:

  • CRT - (Cathode Ray Tube) v dnešní době se už moc nepoužívá
  • LCD - (Liquid Crystal Display) asi nejrozšířenější technologie
  • Plasma - plasmová obrazovka
  • a OLED (Organic Light-Emmiting Diode), nebo třeba Penetron používaný ve vojenských stíhacích letounech

...

Více 4 května 2011


Optická mechanika

Autor Ondřej Košťál

Optické mechaniky (Optical Disc Drive) fungují na principu laserového světla nebo elektromagnetických vln blízkých světelnému spektru, používaných pro čtení a zápis dat na optické disky. Některé mechaniky jsou určeny pouze pro čtení, ale valná většina umí i data zapisovat. Technologie zahrnuje systémy obsahující CD, DVD, Blu-ray. Jsou nástupcem FDD a magnetofonových pásek, především kvůli ceně a velikosti.

Nejdůležitější součástkou je optická hlava sestávající z polovodičového laseru, čočky pro usměrnění laseru a fotodiody. Laser má vlnovou délku 780nm/650nm/405nm pro CD/DVD/Blu-ray. Čtecí lasery nejsou silnější než 5mW, ale zapisovací mají až 100mW v 1 vlně a 225mW při impulsech.

...

Více 4 května 2011


Reproduktory

Autor Václav Ptáčník

Reproduktory jsou elektro-akustické měniče. Mění elektrickou energii na mechanickou energii ve formě zvuku. Obvykle se skládají z membrány, pohonné části, a dalších dílů. Určitým typem malých reproduktorů jsou sluchátka.

...

Více 4 května 2011


Periferie

Autor Lukáš Voříšek

Počítačová klávesnice je klávesnice odvozená od klávesnice psacího stroje či dálnopisu. Je určena ke vkládání znaků a ovládání počítače. Standardní počítačové klávesnice jsou napájeny z počítače a komunikují s ním pomocí rozhraní USB nebo u starších typů pomocí PS/2. Klávesnice má na vrchní straně tlačítka, zvané klávesy. Ve většině případů se při stisku tlačítka odešle 1 znak. Pro odeslání některých symbolů je pak vyžadováno stisknutí či držení několika kláves současně nebo postupně.

Počítačová myš je polohovací zařízení, které odesílá informace o svém pohybu do počítače, kde se to projeví jako pohyb kurzoru. V dnešní době má minimálně 2 tlačítka a kolečko. Profesionální myši a myši určené pro hráče pak mají další programovatelná tlačítka, kolečko, se kterým se dá pohybovat ve 2 osách, možnost změnit váhu pomocí závaží atd. Na spodní straně je vidět zařízení snímající pohyb. K počítači se připojuje přes rozhraní USB. V minulosti se používal PS/2 Port.

...

Více 4 května 2011


Zvuková karta

Autor Michal Tenkrát

Zvuková karta je rozšiřující karta, která zajišťuje vstup a výstup zvukového signálu a je ovládaná softwarově. Obvykle obsahuje zvukový čip, který digitálně-analogový převod digitálního záznamu, tento signál je pak převeden na výstup. Tento čip se v dnešní době integruje na základní desku, ale dají se koupit interní nebo externí zvukové karty, tyto karty mají obvykle lepší kvalitu zvuku.

Dá se zde najít i „line-in“ konektor, do kterého se dá připojit externí zdroj zvukového signálu. Karta pak tento signál digitalizuje a uloží. Nachází se tu i konektor pro připojení mikrofonu. Signál z něj je také možné nahrát a uložit. Dále mají zvukové karty MIDI a GamePort konektory. MIDI slouží pro připojení elektronického hudebního nástroje. Přes GamePort se připojuje joystick nebo jinné herní zařízení.

...

Více 4 května 2011


Scanner

Autor Ondřej Košťál

Scanner je zařízení, které slouží k digitalizace obrazu. Můžeme pomocí něj "přenést" do počítače obrázky, fotky, text, jakoukoliv grafickou informaci. Pracuje na principu digitalizace (převodu na číselnou hodnotu) odstínu barvy na předloze procházející pod snímacím prvkem. Scanery je možné rozdělit podle kritérií.

...

Více 4 května 2011


Tiskárna

Autor Lukáš Voříšek

Tiskárna je výstupní zařízení požívané pro přenos elektronických dat na papír nebo jiné médium. Tiskárna se připojuje k PC, ale může fungovat i samostatně (síťová tiskárna, přes Bluetooth atd.) nebo být součástí multifunkčního zařízení například pokladny, lékařské přístroje apod. Rozlišujeme několik typů tiskáren podle způsobu tisku:

  • Laserové
  • Inkoustové
  • Jehličkové

...

Více 4 května 2011


Chlazení a skříně

Autor Ondřej Košťál

Chlazení počítačů má za úkol odvést z vnitřku počítače teplo, vznikající činností aktivních elektrotechnických součástek, které v počítači zajišťují jeho funkčnost. Odvod tepla je proveden pomocí, správného materiálů (měď nebo hliník, kvůli pevnosti, lehkosti a cenně), pasivním nebo aktivním chlazením, vodního chlazení nebo pro extrémní chlazení při taktováním se používá tekutý dusík. Každá firma, která se angažuje ve výrobě chlazení, se snaží vyvinout co nejlepší tvar jak u chladiče pasivního/aktivního, tak u chladiče vodního (tvar kanálků v chladicím bloku).

Počítačová skříň (Computer case) slouží k upevnění všech ostatních vnitřních dílů a částí PC. Nejčastěji se jedná o celokovové šasi se standardizovanými rozměry.

...

Více 4 května 2011


Modem

Autor Michal Tenkrát

Modem je zařízení pro převod mezi analogovým a digitálním signálem. Používá se hlavně pro přenos digitálního signálu po analogové trasy. Analogovou trasou je myšlen např. koaxiální kabel, telefonní linka, rádiový přenos atd.

...

Více 4 května 2011


Napište námUžitečné odkazy

Stránky nejsou kompatibilní s Internet Explorer v 7 a nižší.

© copyright 2011 Kotomi a.s.
Design by: All     Valid CSS | XHTML