Vyhledávání

Citáty

" "

Monitor

Autor Michal Tenkrát

Monitor je základní výstupní zařízení sloužící k zobrazení obrazu. U PC je propojen s grafickou kartou, ale může být propojen i s jinými zařízeními, nebo přímo integrován do nich (PDA). Signál je přenášen buď analogově, nebo digitálně. Monitory můžeme podle použitých technologií rozdělit do několika skupin:

  • CRT - (Cathode Ray Tube) v dnešní době se už moc nepoužívá
  • LCD - (Liquid Crystal Display) asi nejrozšířenější technologie
  • Plasma - plasmová obrazovka
  • a OLED (Organic Light-Emmiting Diode), nebo třeba Penetron používaný ve vojenských stíhacích letounech

Základní parametry

  • Úhlopříčka - vzdálenost mezi protilehlými rohy obrazovky, udává se v palcích ["]
  • Rozlišení - udává se v pixelech např.: 1024*768, kde 1024 je počet pixelů na šířku a 768 na výšku
  • Doba odezvy - je to doba, za kterou se bod na obrazovce rozsvítí a zhasne, pro práci je vyhovující 2,5ms [milisekund]
  • Vstupy - používají se např.: HDMI, DVI, D-SUB některé modely můžu mít i RGB vstupy

Mezi další parametry patří spotřeba, pozorovací úhly, tloušťka, hmotnost atd.


Technologie LCD [Liquid Crystal Display] (tekuté krystaly)

Jedná se o tenké a lehké monitory, skládající se z omezeného počtu pixelů daných před zdroj světla. Mají malou spotřebu elektrické energie. Každý pixel je složen z molekul tekutých krystalů uložených mezi dvěma průhlednými elektrodami a mezi dvěma polarizačními filtry a přitom jsou osy polarizace na sebe kolmé. Bez krystalů mezi filtry by bylo světlo procházející jedním filtrem blokováno filtrem druhým. Molekuly tekutých krystalů jsou bez vnějšího elektrického pole ovlivněny mikroskopickými drážkami na elektrodách. Drážky na elektrodách jsou vzájemně kolmé, takže molekuly jsou srovnány do spirálové struktury a stáčí polarizaci procházejícího světla o 90 stupňů, což mu umožňuje projít i druhým filtrem. Polovina světla je absorbována prvním polarizačním filtrem, kromě toho je ale celá sestava průhledná. V okamžiku vzniku pole jsou molekuly tekutých krystalů taženy rovnoběžně s elektrickým polem, což snižuje rotaci vstupujícího světla. Pokud nejsou tekuté krystaly vůbec stočené, procházející světlo bude polarizováno kolmo k druhému filtru, a tudíž bude úplně blokováno a pixel se bude jevit jako nerozsvícený. Pomocí ovlivnění stočení krystalů v pixelu lze kontrolovat množství procházejícího světla, a tudíž i celkový jas pixelu. Elektrické pole potřebné pro rychlé srovnání molekul tekutých krystalů je ale také dostatečné pro jejich úplné „vystrčení“ z pozice, což poškozuje displej. Tento problém je vyřešen použitím střídavého proudu.

Každý pixel je rozdělen na 3 subpixely, v barvách RGB. Jejich svítivost je možné kontrolovat pomocí rezistorů a díky tomu můžou vzniknout milióny barev. LCD se rozlišuje na STN (pasivní) a TFT (aktivní). TFT se dále rozlišuje na IPS, MVA, PVA a další.

4 května 2011

Napište námUžitečné odkazy

Stránky nejsou kompatibilní s Internet Explorer v 7 a nižší.

© copyright 2011 Kotomi a.s.
Design by: All     Valid CSS | XHTML