Vyhledávání

Citáty

" "

Klávesnice

Autor Lukáš Voříšek

Počítačová klávesnice je klávesnice odvozená od klávesnice psacího stroje či dálnopisu. Je určena ke vkládání znaků a ovládání počítače. Standardní počítačové klávesnice jsou napájeny z počítače a komunikují s ním pomocí rozhraní USB nebo u starších typů pomocí PS/2. Klávesnice má na vrchní straně tlačítka, zvané klávesy. Ve většině případů se při stisku tlačítka odešle 1 znak. Pro odeslání některých symbolů je pak vyžadováno stisknutí či držení několika kláves současně nebo postupně.

Existuje mnoho druhů rozložení kláves na klávesnici. Vznikají proto, že různí lidé potřebují různé znaky, obvykle je to způsobeno tím, že píší odlišným jazykem, ale vyrábí se i specializovaná rozložení pro matematické, účetní nebo programátorské použití. Mezi osobními počítači v české republice je nejrozšířenější anglické rozložení QWERTY, s tím, že se dá lehce v systému přepnout na české QWERTZ.

Skupiny kláves:

  • Alfanumerické - 26 písmen, mezerník (Space), klávesy s interpunkcí, klávesy s číslicemi
  • Numerické - klávesy s číslicemi, desetinnou tečku, klávesy využitelné pro 4 základní aritmetické operace, druhou klávesu Enter a klávesu Num Lock
  • Funkční - F1 – F12 jsou umístěny v horní části klávesnice, jejich funkce je určena konkrétním softwarem.
  • Speciální - ESC. Insert, Home, Delete, End, Page Up/Down, Pause Break, Scroll Lock, Print Screen, Shift, Control (Ctrl), Alt, Tab, Backspace, Enter, Caps Lock a šipky
  • Programovatelné - jsou hlavně na hráčských klávesnicích a jsou programovatelné, takže se k nim dá přiřadit jakákoliv funkce nebo i celá makra.

Složení a funkce:

Klávesnice je složena ze sady jednotlivých kláves, které jsou připojeny na rastr (matici kláves). Když uživatel stiskne nějakou klávesu, procesor uvnitř klávesnice zjistí, jaká klávesa byla stisknuta, podle umístění klávesy v matici. Procesor také identifikuje jak dlouho je klávesa stisknuta a může zaznamenat i stisk více kláves najednou. Po identifikaci klávesy je vygenerován scan kód. Ten je pak vyslán přes kabel do řadiče klávesnice, umístěném na základní desce. Řadič klávesnice tento scan kód dekóduje a převede na znak. Ten je pak poslán do procesoru, který rozhodne, co se bude dělat.

Řadič klávesnice neslouží pouze pro příjem dat od klávesnice, ale může ji i řídit. Toho se využívá například pro aktualizaci svítivých diod na klávesnici.

4 května 2011


Myš

Autor Lukáš Voříšek

Počítačová myš je polohovací zařízení, které odesílá informace o svém pohybu do počítače, kde se to projeví jako pohyb kurzoru. V dnešní době má minimálně 2 tlačítka a kolečko. Profesionální myši a myši určené pro hráče pak mají další programovatelná tlačítka, kolečko, se kterým se dá pohybovat ve 2 osách, možnost změnit váhu pomocí závaží atd. Na spodní straně je vidět zařízení snímající pohyb. K počítači se připojuje přes rozhraní USB. V minulosti se používal PS/2 Port.

  • Elektromechanické - Tento typ myši využívá pro snímání pohybu kuličku. Pohybem po rovném povrchu se kulička otáčí. Na kuličku doléhají dva válečky umístěné vzájemně pod úhlem 90 stupňů. Tyto válečky se otáčejí současně s kuličkou a rozkládají pohyb myši na vodorovný a svislý směr. Při otáčení válečků se přerušuje proud pomocí elektrických kontaktů, čímž vznikají elektrické impulzy. Podle nich pak počítač určuje polohu.
  • Optomechanické - Princip snímání pohybu myši je stejný jako u elektromechanických myší. Nepoužívají se však elektrické kontakty. Na ose každého válečku je nalisováno kolečko s otvory po obvodu. Za tímto kolečkem je na jedné straně umístěn zdroj světla, na druhé straně optoelektronické čidlo. Otáčením válečku dochází k přerušování toku světla od zdroje k čidlu, které mění tok světla na elektrické impulsy. Dosahuje se tak vyšší přesnosti.
  • Optické - periodicky snímají obraz podkladu osvětlený pomocí LED diody a vyhodnocují posuv obrazu vůči předchozímu snímku. Využívají k tomu speciální čipy pro zpracování obrazu v reálném čase a převodu pohybu do osy X, Y. Snímání povrchu se provádí až 1500 krát za sekundu. V době nečinnosti zdroj světla pohasne, aby šetřil elektrickou energii. Tradičně se používají červené LED diody, protože v době vzniku této technologie byly nejlevnější. Optické myši se nedají použít na povrchu, který je průhledný nebo na něm vznikají falešné odrazy (sklo, zrcadlo).
  • Laserové -Dalším typem optické myši je myš laserová, která využívá místo LED diody laser, který je pro lidské oko neviditelný, jedná se o infračervený paprsek. Tyto myší dosahují vyšší přesnosti, používají vyšší rozlišení a mají menší spotřebu elektrické energie. Oproti optickým myším také dokáží snímat lesklý a jiný povrch nevhodný pro myši optické. Výjimkou je čiré sklo a zrcadlo, ale některé nejmodernější laserové myši dokáží pracovat i na těchto povrzích.

Existují také další alternativní zařízení pro ovládání kurzoru například tablety, trackbally a u notebooku obvykle nechybí touchpad.

4 května 2011

Napište námUžitečné odkazy

Stránky nejsou kompatibilní s Internet Explorer v 7 a nižší.

© copyright 2011 Kotomi a.s.
Design by: All Valid CSS | XHTML