Vyhledávání

Citáty

" "

Základní deska

Autor Václav Ptáčník

Základní deska (motherboard) je základ většiny počítačů. Jejím hlavním účelem je spojit jednotlivé kusy hardwaru do 1 celku a poskytnout jim přísun napětí. Postup času se do základní desky začaly integrovat některé kusy hardwaru, které byly předtím zvlášť (zvuková karta, síťová karta, …).

Typický motherboard umožňuje připojení procesoru a paměti RAM. Další komponenty se připojují pomocí sběrnic a konektorů. Taky na ní najdeme paměť ROM, na které je uložen BIOS.

Nejdůležitější integrované obvody jsou zakomponované v čipové sadě (chipset). Jedná se buď o jeden čip, nebo dva (northbridge a southbridge). Typ čipové sady určuje jaký procesor a paměť bude možné připojit k PC.

Čipová sada

Čipová sada se obvykle skládá z 2 čipů, ale občas jsou oba čipy zakomponovány do 1. Čipset zjišťuje komunikaci mezi procesorem, sběrnicemi, sloty, řadiči a dalšími komponenty na základní desce

Northbridge

„Severní můstek“ zajišťuje komunikaci mezi CPU, RAM, PCI-Express a má na starosti spojení s „jižním můstkem“. Také se do něj, když je potřeba, integruje grafická karta. Obvykle Northbridge pracuje pouze s několika málo typy procesorů a 1-2 typy pamětí, z důvodů rozdílně signalizace. Jeho význam spočívá, v tom že určuje rychlost a druh CPU, velikost a druh RAM. Má také velkou roli při taktování, protože jeho frekvence je základní pro CPU. Z důvodu vysoké integrace obvykle potřebuje vlastní aktivní chlazení.

Southbridge

„Jižní můstek“ má na starost obsluhu pomalejších komponent jako např.: klávesnice, pevné disky, myši. Jeho komunikace s Northbridge probíhá po rozhraní speciálně k tomu určenému. Podporuje standarty typu LPC, DMA, SATA a rodinu PCI. Volitelně také může podporovat USB, RAID, Ethernet nebo FireWire.

  • LPC sběrnice - „Low Pin Count“ zajišťuje spojení se Super I/O, které poskytuje připojení pro myš, klávesnici, sériový, paralelní, infračervený port a BIOS.
  • DMA kanál - dovoluje LPC zařízením přímý přístup do hlavní paměti bez CPU
  • SATA - je moderní náhrada za PATA/IDE, už je i SATA II a jsou specifikovány i další verze

Integrovaná zařízení

Mezi často integrované zařízení patří zvuková a síťová karta, řadiče HDD a, hlavně u notebooků, grafická karta

Velikost a uspořádání

Existuje několik určitých velikostních standardů pro základní desky. Mezi nejpoužívanější se řadí typy z rodiny ATX, ale existuje třeba i BTX, Mini-ITX, ETX, PC/XT a další.

4 května 2011


Síťová karta

Vloženo Michal Tenkrát

Síťová karta (Network Interface Controller), slouží k zajištění komunikace mezi zařízeními v síti. Skoro vždy je integrovaná přímo v základní desce, ale dají se koupit i jako karty, které se připojí přes PCI nebo PCI-e slot.

Každá ethernetová „síťovka“ má od výrobce určen jedinečnou 48bitovou adresu. Tato adresa se nazývá MAC adresa nebo také hardwarová adresa. Dá se rozdělit na 2 části, kde 1. část je identifikací výrobce a 2. část zajišťuje jedinečnost adresy v síti. Přesto se může stát, že 2 karty budou mít stejnou adresu, ta se poté dá změnit přímo v EEPROM pomocí speciálního programu, nebo dočasně pomocí ovladače. V paměti je také uložen firmware, který zařizuje řízení logického spoje, a přistup na média ve vrstvě OSI.

Síťové karty se dají rozlišit na 2 druhy, serverové a „obyčejné“ určené do pracovních stanic. Serverové karty pak samozřejmě jsou mnohem výkonnější, mají více portů a ovládají více funkcí.

Při koupi by se měl brát ohled na parametry jako, typ média (koaxiál, kroucená dvojlinka, optický kabel, bezdrátové připojení) a rychlost (4Mbit/s, 10Gbit/s).ISO/OSI model

4 května 2011


Napište námUžitečné odkazy

Stránky nejsou kompatibilní s Internet Explorer v 7 a nižší.

© copyright 2011 Kotomi a.s.
Design by: All     Valid CSS | XHTML